Przejdź do treści

Polityka prywatności

PER SALDO – profesjonalizm i doświadczenie

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych i wykorzystanie plików cookies​

Niniejszy document opisuje najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją obowiązku ustawowego oraz dbałością o komfort i bezpieczeństwo naszych klientów.
Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Biuro Rachunkowe ”PER SALDO” Ewa Sosnowska, 81-526 Gdynia,  ul. Przebendowskich 22, NIP: 586-152-89-75

Państwa dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) i polską ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej i dla zwiększenia ich bezpieczeństwa posiadamy certyfikat SSL zapewniający poufność transmisji danych przesyłanych przez internet.
Poniższa polityka prywatności określa w jaki sposób możemy korzystać z Państwa danych osobowych.
Za „Dane osobowe” uważa się wszelkie informacje za pomocą których możecie Państwo przy niewielkim nakładzie kosztów, czasu i działań zostać zidentyfikowani. Zwracamy się do „Państwa” jako do każdego indywidualnego użytkownika naszej strony internetowej.

Kiedy zbieramy dane?

Możemy zbierać Państwa dane osobowe gdy, będąc na naszej stronie internetowej, korzystają Państwo z formularza kontaktowego lub wysyłają e-maila za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Możemy także zbierć automatycznie dane o odwiedzających nasze strony internetowe, jak to opisano poniżej.

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Kiedy podają nam Państwo dane osobowe poprzez formularz, wykorzystujemy je w następujących celach:
– przygotowania i wykonania zawartej z Państwem umowy,(art. 6 ust 1 lit B RODO),
– umożliwienia kontaktu a w szczególności Państwa zapytań, zgłoszeń uwag i problemów.

Aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny oraz nasz prawnie uzasadniony cel, Państwa dane osobowe przetwarzamy również w celu:
– realizacji obowiązku prawnego (przechowywanie umów, faktur, ksiąg rachunkowych),
– zapobiegania przestępstwom i zapobiegania korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób, w szczególności niezgodny z prawem,
– dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami, w tym: windykacja należności, postępowania sądowe, postępowania mandatowe,
– wypełniania postanowień sądów, prawa, policji i innych organów państwowych.
Na dane osobowe przetwarzane w powyższych celach nie musicie Państwo wyrażać zgody.

Dodatkowo, za państwa zgodą przetwarzamy dane osobowe w celu:
– administrowania stroną internetową,
– zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www, przy korzystaniu z Google Analytics.

Państwa dane mogą być przekazane:
– wyłącznie w celu wykonywania umowy dla Państwa – naszym zaufanym partnerom, firmom działającym na nasze zlecenie, dostawcom IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, z którymi zawarto stosowne umowy dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych
– podmiotom uprawnionym do ich uzyskania w tym urzędom państwowym, organom ścigania, sądom w razie żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

Pozyskiwanie danych zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzonych danych ze stron www, przy korzystaniu Google Analytics opisano poniżej w sekcji zatytułowanej „Ciasteczka (Cookies)”, „Google Analytics”.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres wykonywania umów i zobowiązań, okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa oraz okres przechowywania dokumentów dla celów podatkowych i rachunkowych. W szczególnych przypadkach powyższe dane przetwarzamy do dnia uwzględnienia państwa sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

Skąd pobieramy Państwa dane osobowe:

– bezpośrednio od Państwa,
– od Państwa pracodawcy, pracownika, współpracownika lub innej osoby z którą Państwo współpracujecie, bądź którą dobrowolnie upoważniliście – do przekazania nam danych osobowych w celu ewentualnej realizacji umowy, wstępnego zapoznania się z ofertą, uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych przez nas usług.

Zachowanie poufności przekazywanych danych osobowych
Nie ujawniamy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania, w szczególności nie sprzedajemy ich i nie wymieniamy się w celach marketingowych.

Zakres geograficzny w obrębie którego mogą być przekazywane Państwa dane osobowe

Biorąc pod uwagę, że Internet jest środowiskiem globalnym ogólnie dostępnym, posługiwanie się nim dla celu realizacji umowy co jest związane z przekazaniem i przetwarzania danych osobowych stron umowy – z konieczności wiąże się z zapewnieniem jak najwyższego poziomu ochrony danych osobowych (jak w przypadku przepisów prawnych obowiązujących wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Zapewnimy ochronę Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności wszędzie tam, gdzie dane te są przez nas przetwarzane.

Ciasteczka (Cookies)

“Ciasteczka” (znane również jako „ciasteczka http”, „ciasteczka sieciowe” lub „ciasteczka przeglądarki”) są małymi porcjami danych, które zostają zachowywane w plikach tekstowych na Państwa komputerze, kiedy odwiedzają Państwo pewne strony internetowe. Ich typowym celem jest umożliwienie stronom internetowym zapamiętania konkretnych działań, jakie wykonywali Państwo w przeszłości. Na przykład, „ciasteczka” mogą śledzić, kiedy logowali się Państwo na stronie internetowej, kiedy odwiedzili Państwo określone strony internetowe lub kliknęli pewne przyciski.
„Ciasteczka” mogą pozostawać w Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym przez różne okresy czasu. Niektóre pliki „ciasteczek” są „ciasteczkami sesyjnymi”, co oznacza, że istnieją tylko wtedy, gdy Państwa przeglądarka internetowa pozostaje uruchomiona i są automatycznie usuwane po jej zamknięciu. Inne pliki „ciasteczek” mają charakter „ciasteczek stałych”, co oznacza, że pozostają one również po zamknięciu Państwa przeglądarki i mogą być używane przez strony internetowe do rozpoznania Państwa komputera, gdy ponownie otworzą Państwo przeglądarkę i przystąpią do ponownego przeglądania zasobów Internetu.

Aktualnie nasza strona nie korzysta z “Ciasteczek” (Cookies ), jednak możemy w przyszłości wykorzystywać ten mechanism. Informacja o tym zostanie umiweszczona w niniejszej Polityce prywatności.

Czy cookies są szkodliwe?

„Ciasteczka” nie mogą zaszkodzić Państwu ani Państwa komputerowi. Nie mogą zawierać wirusów, nie mogą instalować szkodliwego oprogramowania i nie mogą doprowadzić do uszkodzenia Państwa komputera w jakikolwiek sposób. Nie używamy „ciasteczek” do przechowywania jakichkolwiek informacji wrażliwych, takich jak nazwisko i imię, adres lub dane kontaktowe – a co za tym idzie Użytkownik pozostaje anonimowy.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej jest wyświetlana informacja dot. stosowania przez nas plików cookies na witrynie. Mają Państwo prawo zdecydować, czy wszystkie ciasteczka(oprócz wymaganych do prawidłowego działania i wyświetlania witryny), mają być zaakceptowane, czy też odrzucone.

Ciasteczkami można również zarządzać z poziomu konfiguracji przeglądarki. Szczgółowe informacje znajdą Państwo w dokumentacji konkretnej przeglądarki internetowej.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, a którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera może być zapisywane w logach serwera.
Logi mogą obejmować obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Kontakt e-mail

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Czy przetwarzamy państwa (Twoje) dane automatycznie?
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane. Naszym celem profilowania jest dostarczenie państwu odpowiednio dopasowanej treści oferty. Automatyczne przetwarzanie nie wpływa istotnie na Twoją sytuację, nie wywołuje skutków prawnych, nie ma wpływu na automatycznie podejmowane decyzje.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy i obowiązków prawnych. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

Przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
– usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– przenoszenia danych.
– wycofania udzielonej zgody

Dodatkowa przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu do przetwarzania danych, skargi, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dzieci

Nasza strona nie jest adresowana do osób poniżej szesnastego (16) roku życia i takie osoby są proszone o niepodawanie danych osobowych.

Odnośniki do innych stron

Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony, prosimy zapoznać się z polityka prywatności dotyczącą tych stron.

Aktualizacja

Niniejsza polityka prywatności może być aktualizowana. Prosimy regularnie śledzić naszą politykę prywatności.

Zadzwoń

58 664 92 40 lub 602 703 559

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania